Kalendáre 2024

OZ INNITOR spoločne s partnermi pripravili pri príležitosti 20 rokov fungovania limitovanú edíciu listovacieho kalendára Zásahovej skupiny NAKA @zs_naka . Jeden kus sa predáva za 25€ a viac ( kto chce zaslať vyššiu sumu zašle viac ) a výťažok pôjde Oddeleniu detského urgentného príjmu na Kramáre. Sumu je možné zaslať priamo na tento transparentný účet OZ INNITOR : SK0283300000002701836117. Na emailovú adresu kalendar2024@innitor.sk pošlite správu o aký počet kalendárov máte záujem, Vašu adresu a telefónne číslo ( kvôli kuriérovi ). Zašlite platbu na vyššie uvedený účet. Raz týždenne, po skompletovaní objednávok, tieto budeme odosielať. Priatelia a známi, ktorých poznáme osobne, napíšte nám správu, odovzdanie zabezpečíme osobne.

sledujte nás: oz_innitor

O nás

Zhrnutie základných cieľov OZ INNITOR.

1. vytvorenie virtuálneho a kamenného pamätníka pre tých príslušníkov právo presadzujúcich zložiek, ktorí pri výkone svojho povolania prišli o život,

2. organizovanie pietnych, športových, spoločenských podujatí v súvislosti s bodom 1,

3. formou streleckého športového klubu zabezpečovať pre svojich členov z radov právo presadzujúcich zložiek prístup k najnovším trendom a informáciám na úseku taktickej, streleckej, zdravotníckej a špeciálnej prípravy,

4. formou streleckého športového klubu zabezpečovať pre svojich členov z radov občanov streleckú prípravu.

čítať ďalej

Občianske združenie INNITOR, bolo založené ako inštitúcia združujúca osoby, ktoré sa zaujímajú o strelecký šport, organizujúca súťaže, cvičenia a tréningy v streleckom športe, slúžiaca na podporu, pomoc, zviditeľňovanie, výcvik a vzdanie pocty všetkým mužom a ženám slúžiacich verejnosti v orgánoch presadzujúcich právo. Cieľom OZ INNITOR je formou streleckého, taktického športového klubu zabezpečovať svojim členom a príslušníkom právo presadzujúcich zložiek dostupnosť k najnovším trendom a informáciám na úseku streleckej, taktickej, zdravotníckej a špeciálnej prípravy, poskytovaním a sprostredkovaním výcviku, zvyšovaním odborných a športových znalostí, poskytovaním prednášok, praktických školení, organizovaním súťaží, školení, kultúrno-spoločenských, športových a pietnych akcií. OZ INNITOR vníma spoločenské vákuum, ktoré existuje pri vzdávaní úcty a uctení si pamiatky tých mužov a žien v uniforme, ktorí stratili to najcennejšie pri službe verejnosti ako aj medzery pri zabezpečovaní informovanosti o najnovších trendoch výcviku, používaní taktických doplnkov, či pri osvetovej činnosti na úseku činnosti zložiek presadzujúcich právo v Slovenskej republike. Cieľom OZ INNITOR je pri detailnom poznaní fungovania systému zabezpečiť cielenú podporu na úseku výcviku, vykonávať tréningovú, mentorskú, osvetovú, sprostredkovateľskú a podpornú činnosť pre vybratých príslušníkov právo presadzujúcich zložiek. OZ INNITOR chce pri napĺňaní svojich cieľov úzko spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy, s orgánmi samosprávy, s fyzickými a právnickými osobami.

Podporte nás

OZ INNITOR je zapísaný v zozname Notárskej komory SR ako subjekt oprávnený na prijímanie 2% zo zaplatenej dane.
Viac informácií

Pamätník

OZ INNITOR si kladie za úlohu vytvoriť formu vzdania holdu pre všetkých policajtov, mestských policajtov, príslušníkov Finančnej správy, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže ako aj policajtov Vojenskej polície, ktorí zahynuli pri výkone služby. Cieľom združenia je vytvorenie pietneho miesta s celoslovenským významom, kde by sa dôstojným spôsobom vzdával hold všetkým príslušníkom právo presadzujúcich zložiek, ktorí pri službe prišli o život.
V súčasnosti pripravujeme virtuálny memoriál na pripomenutie si tých, ktorí pri výkone svojho povolania položili život. Ako pripomienku, že obeť, ktorú priniesli pri službe iným nebude zabudnutá.
Virtuálny pamätník