Dôležitý oznam!

Žiadame všetkých členov OZ INNITOR, ktorí chcú byť naďalej členmi OZ, aby poslali email so svojimi kontaktnými údajmi na náš email :info@innitor.sk
Je to potrebné v súvislosti s aktualizovaním údajov vo vzťahu k novele zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.
Ďakujeme
Tím OZ INNITOR