Virtuálny pamätník

OZ INNITOR si kladie za úlohu vytvoriť formu vzdania holdu pre všetkých policajtov, mestských policajtov, príslušníkov Finančnej správy, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže ako aj policajtov Vojenskej polície, ktorí zahynuli pri výkone služby. Cieľom združenia je vytvorenie pietneho miesta s celoslovenským významom, kde by sa dôstojným spôsobom vzdával hold všetkým príslušníkom právo presadzujúcich zložiek, ktorí pri službe prišli o život.

V súčasnosti pripravujeme virtuálny memoriál na pripomenutie si tých, ktorí pri výkone svojho povolania položili život. Ako pripomienku, že obeť, ktorú priniesli pri službe iným nebude zabudnutá.Radi by sme Vám predstavili virtuálny pamätník na pripomenutie si tých, ktorí pri svojom povolaní stratili to najcennejšie – svoj život.

ČESŤ ICH PAMIATKE!
Filip Suchár
ppráp.

Koniec služby: 14. marca 2022
End of Watch: 03/14/2022
Príčina: strelné poranenie

Július Hodúr
npráp

Koniec služby: 24. augusta 2021
End of Watch: 08/24/2021
Príčina: nehoda

Miroslav Tesák
ppor. in memoriam

Koniec služby: 25. apríla 2018
End of Watch: 04/25/2018
Príčina: nehoda

Karol Sládiček
npor. PaedDr.

Koniec služby: 3. augusta 2017
End of Watch: 08/03/2017
Príčina: nehoda

Michal Šulka
práp. Bc.

Koniec služby: 3. augusta 2017
End of Watch: 08/03/2017
Príčina: nehoda

Jozef Štefek
Kpt.

Koniec služby: 31. jul 2017
End of Watch: 07/31/2017
Príčina: nehoda

Peter Opálek
ppor. in memoriam

Koniec služby: 15.júna 2014
End of Watch : 06/15/2014
Príčina: strelné poranenia

Ľubomír Igaz
nadrotmajster in memoriam

Koniec služby: 12. septembra 2013
End of Watch: 09/12/2013
Príčina: nehoda

Viktor
nadstrážmajster

Koniec služby: 16. septembra 2010
End of Watch: 09/16/2010
Príčina: nehoda

Michal Lučko

Koniec služby: 6. februára 2010
End of Watch: 02/06/2010
Príčina: nehoda

Martin Kuzma

Koniec služby: 6. februára 2010
End of Watch: 02/06/2010
Príčina: nehoda

Michal Bartko

Koniec služby: 6. februára 2010
End of Watch: 02/06/2010
Príčina: nehoda

Róbert Vida
podplukovník

Koniec služby: 4. augusta 2008
End of Watch: 08/04/2008
Príčina: strelné poranenia

Tibor Bolech
ppor. in memoriam

Koniec služby: 4. november 2006
End of Watch: 11/04/2006
Príčina: bodné poranenia

Ľuboš Belák
podplukovník

Koniec služby: 19. januára 2006
End of Watch: 01/19/2006
Príčina: nehoda

Igor Scigeľ
kapitán

Koniec služby: 19. januára 2006
End of Watch: 01/19/2006
Príčina: nehoda

Vlastimil Čepičan
práporčík

Koniec služby: 19. januára 2006
End of Watch: 01/19/2006
Príčina: nehoda

Róbert Letko
nadpráporčík

Koniec služby: 19. januára 2006
End of Watch: 01/19/2006
Príčina: nehoda

Július Izsák
pplk. in memoriam

Koniec služby: 16. januára 2003
End of Watch: 01/16/2003
Príčina: strelné poranenia

Ján Palo
plukovník in memoriam

Koniec služby: 19. marca 2002
End of Watch: 03/19/2002
Príčina: strelné poranenia

Ľubomír Palacký
seržant

Koniec služby: 20. januára 1995
End of Watch: 01/20/1995
Príčina: strelné poranenia

Ladislav Nistor
seržant

Koniec služby: 20. januára 1995
End of Watch: 01/20/1995
Príčina: strelné poranenia

Milan Dobiáš
poručík

Koniec služby: 4. februára 1991
End of Watch : 02/04/1991
Príčina: bodné poranenia

Milan Černý
npor. in memoriam

Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia

František Sloboda
mjr. in memoriam

Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia

Milan Galbavý
ppor. in memoriam

Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia

Igor Jošt
ppor. in memoriam

Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia

Marián Zener
ppor. in memoriam

Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia