OZ INNITOR je zapísaný v zozname Notárskej komory SR ako subjekt oprávnený na prijímanie 2% zo zaplatenej dane. Zoznam oprávnených subjektov nájde tu.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  • Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ich odovzdáte priamo nám.***
  • ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 1. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Údaje o príjímateľovi:

OZ INNITOR Wolkrova 17 85101, Bratislava IČO: 42270715

Poznámky:

  • Do kolónky ROK sa píše 2023
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

OZ INNITOR je zapísaný v zozname Notárskej komory SR ako subjekt oprávnený na prijámanie 2% zo zaplatenej dane. Zoznam oprávnených subjektov nájde tu.

Údaje o príjímateľovi:

OZ INNITOR Wolkrova 17 85101, Bratislava IČO: 42270715

Poznámky:

  • Do kolónky ROK sa píše 2023
  • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.