2% 2020

Na úvod nám dovoľte Vám a Vašim blízkym zaželať veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2020.
V tomto zdaňovacom období sme platným prijímateľom 2% Poukázané prostriedky sú a budú využívané na napĺňanie cieľov nášho OZ. 
Prosíme o zaplatenie členského príspevku na účet, ktorý nájdete na stránke http://www.innitor.sk/clenstvo/ aj s pokynmi a to do konca mesiaca marec 2020.
Je nevyhnutné, aby sme ako športový klub mali Vás - našich členov zaevidovaných ako platcov členského príspevku. Tento Vás žiadame uhrádzať podľa pokynov na stránke. 

Počas roka sme podali žiadosť o dotáciu na mestskú časť Petržalka, v prípade, jej schválenia budú finančné prostriedky využité na organizovanie akcií OZ.
V septembri pokračoval už šiesty ročník 5K Memorial behu/chôdze, kde sa vyzbierané finančné prostriedky a ďalšie finančné prostriedky z účtu OZ použili na podporu rodiny kolegu, ktorý nešťastnou náhodou zahynul v studni.

V roku 2020 plánujeme uskutočniť strelecké podujatie na strelnici v Sielnici (okr. Zvolen), ktoré bude mať formu preteku, najmä z dôvodu naplnenia podmienok existencie športového klubu. Určite nepôjde o klasické IPSC strieľanie, chceme vymyslieť niečo špeciálne. V prípade, že máte nejaký nápad, dajte nám vedieť. Členovia na to budú včas upozornený.
Naďalej chceme vyvíjať aktivity ohľadom budovania pamätníka - v súčasnosti vo virtuálnej podobe ( privítame iniciatívu a podnety, najmä v súvislosti s využitím nášho nápadu a zozbieraných infomácií a následného vybudovania pamätníka v Lučenci pri OR PZ ), chceme pokračovať v tradícii spomienkovej akcie 5K Memorial Beh/chôdza a nárazovo organizovať akcie pre svojich členov. 

Dávajte na seba pozor ! 

s pozdravom 

Tím OZ INNITOR