Podpora pre výcvik špecializovaného útvaru

Dňa 22. septembra 2016 OZ INNITOR pripravil modelovú situáciu v rámci vykonávania nácviku služobného zákroku s prvkami červenej taktiky s nasimulovaním realistických zranení pre špecializovaný útvar PZ - ZS NAKA PPZ a ich zahraničného partnera CBSP Poľsko, ktorá sa uskutočnila v Centre výcviku Lešť.