Základy vstupov do miestností vo dvojiciach

Dňa 19. júla 2014 prebehlo vo Zvolene ištruktážne zamestnanie pre členov OZ INNITOR, ktorí sú príslušníkmi právo presadzujúcich zložiek. Témou bola základná manipulácia so zbraňou, druhý výstroje a výzbroje, základy vstupov do miestností vo dvojiciach, eliminácia hrozby. Zamestnania sa zúčastnili príslušníci PZ  vo svojom osobnom voľne a boli z nasledovných útvarov: OO PZ, PMJ, PPÚ, NaKA PPZ.