Prehliadka Múzea Petržalského opevnenia a ukážky psovodov

Dňa 17.5.2014 sme pre našich členov a ich rodiny zorganizovali prehliadku bunkra B-S 4 Lány pri hraničnom priechode BERG. OZ INNITOR pre vás v spolupráci s MPO a kynológmi odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru pripravili ukážky práce psovodov, prehliadku vojakov v dobových uniformách, prehliadku dobových zbraní a vybavenia bunkrov československého opevnenia. B-S 4 Lány je autentické múzeum v útrobách bunkru z prevojnového obdobia s čiastočne zrekonštuovanou exteriérovou a interiérovou expozíciou. Týmto sa chceme poďakovať za spoluprácu, ústretovosť a vysokú odbornú spôsobilosť členov Múzea Petržalského opevnenia ako aj psovodov a ich zverencov z OKaH PPZ.

https://www.facebook.com/pages/M%C3%BAzeum-Petr%C5%BEalsk%C3%A9ho-opevnenia/237600609625764?fref=ts http://mpo.sk/