Odoslané žiadosti na ústredné orgány štátnej správy

OZ INNITOR v zmysle "infozákona" odoslalo ústredným orgánom štátnej správy ( MV SR, MF SR, MS SR, MO SR ) a stavovskej organizácii Mestských a obecných polícií SR žiadosti o zaslanie mien príslušníkov a zamestnancov, ktorí prišli o život pri výkone služby. Všetky oslovené organizácie okrem Stavovskej organizácie MP a OP nám zaslali zamietavé stanovisko.