Filip Suchár
ppráp.

Koniec služby: 14. marca 2022
End of Watch: 03/14/2022
Príčina: strelné poranenie

Július Hodúr
npráp

Koniec služby: 24. augusta 2021
End of Watch: 08/24/2021
Príčina: nehoda

Miroslav Tesák
ppor. in memoriam

Koniec služby: 25. apríla 2018
End of Watch: 04/25/2018
Príčina: nehoda

Karol Sládiček
npor. PaedDr.

Koniec služby: 3. augusta 2017
End of Watch: 08/03/2017
Príčina: nehoda

Michal Šulka
práp. Bc.

Koniec služby: 3. augusta 2017
End of Watch: 08/03/2017
Príčina: nehoda

Jozef Štefek
Kpt.

Koniec služby: 31. jul 2017
End of Watch: 07/31/2017
Príčina: nehoda

Peter Opálek
ppor. in memoriam

Koniec služby: 15.júna 2014
End of Watch : 06/15/2014
Príčina: strelné poranenia

Ľubomír Igaz
nadrotmajster in memoriam

Koniec služby: 12. septembra 2013
End of Watch: 09/12/2013
Príčina: nehoda

Viktor
nadstrážmajster

Koniec služby: 16. septembra 2010
End of Watch: 09/16/2010
Príčina: nehoda

Michal Lučko

Koniec služby: 6. februára 2010
End of Watch: 02/06/2010
Príčina: nehoda

Martin Kuzma

Koniec služby: 6. februára 2010
End of Watch: 02/06/2010
Príčina: nehoda

Michal Bartko

Koniec služby: 6. februára 2010
End of Watch: 02/06/2010
Príčina: nehoda

Róbert Vida
podplukovník

Koniec služby: 4. augusta 2008
End of Watch: 08/04/2008
Príčina: strelné poranenia

Tibor Bolech
ppor. in memoriam

Koniec služby: 4. november 2006
End of Watch: 11/04/2006
Príčina: bodné poranenia

Ľuboš Belák
podplukovník

Koniec služby: 19. januára 2006
End of Watch: 01/19/2006
Príčina: nehoda

Igor Scigeľ
kapitán

Koniec služby: 19. januára 2006
End of Watch: 01/19/2006
Príčina: nehoda

Vlastimil Čepičan
práporčík

Koniec služby: 19. januára 2006
End of Watch: 01/19/2006
Príčina: nehoda

Róbert Letko
nadpráporčík

Koniec služby: 19. januára 2006
End of Watch: 01/19/2006
Príčina: nehoda

Július Izsák
pplk. in memoriam

Koniec služby: 16. januára 2003
End of Watch: 01/16/2003
Príčina: strelné poranenia

Ján Palo
plukovník in memoriam

Koniec služby: 19. marca 2002
End of Watch: 03/19/2002
Príčina: strelné poranenia

Ľubomír Palacký
seržant

Koniec služby: 20. januára 1995
End of Watch: 01/20/1995
Príčina: strelné poranenia

Ladislav Nistor
seržant

Koniec služby: 20. januára 1995
End of Watch: 01/20/1995
Príčina: strelné poranenia

Milan Dobiáš
poručík

Koniec služby: 4. februára 1991
End of Watch : 02/04/1991
Príčina: bodné poranenia

Milan Černý
npor. in memoriam

Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia

František Sloboda
mjr. in memoriam

Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia

Milan Galbavý
ppor. in memoriam

Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia

Igor Jošt
ppor. in memoriam

Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia

Marián Zener
ppor. in memoriam

Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia