Zhrnutie základných cieľov OZ INNITOR.

1. vytvorenie virtuálneho a kamenného pamätníka pre tých príslušníkov právo presadzujúcich zložiek, ktorí pri výkone svojho povolania prišli o život,

2.    organizovanie pietnych, športových, spoločenských podujatí v súvislosti s bodom 1,

3.   formou streleckého športového klubu zabezpečovať pre svojich členov z radov právo presadzujúcich zložiek prístup k najnovším trendom a informáciám na úseku taktickej, streleckej, zdravotníckej a špeciálnej prípravy,

4.    formou streleckého športového klubu zabezpečovať pre svojich členov z radov občanov streleckú prípravu.

Občianske združenie INNITOR, bolo založené ako inštitúcia združujúca osoby, ktoré sa zaujímajú o strelecký šport, organizujúca súťaže, cvičenia a tréningy v streleckom športe, slúžiaca na podporu, pomoc, zviditeľňovanie, výcvik a vzdanie pocty všetkým mužom a ženám slúžiacich verejnosti v orgánoch presadzujúcich právo. Cieľom OZ INNITOR je formou streleckého, taktického športového klubu zabezpečovať svojim členom a príslušníkom právo presadzujúcich zložiek dostupnosť k najnovším trendom a informáciám na úseku streleckej, taktickej, zdravotníckej a špeciálnej prípravy, poskytovaním a sprostredkovaním výcviku, zvyšovaním odborných a športových znalostí, poskytovaním prednášok, praktických školení, organizovaním súťaží, školení, kultúrno-spoločenských, športových a pietnych akcií. OZ INNITOR vníma spoločenské vákuum, ktoré existuje pri vzdávaní úcty a uctení si pamiatky tých mužov a žien v uniforme, ktorí stratili to najcennejšie pri službe verejnosti ako aj medzery pri zabezpečovaní informovanosti o najnovších trendoch výcviku, používaní taktických doplnkov, či pri osvetovej činnosti na úseku činnosti zložiek presadzujúcich právo v Slovenskej republike. Cieľom OZ INNITOR je pri detailnom poznaní fungovania systému zabezpečiť cielenú podporu na úseku výcviku, vykonávať tréningovú, mentorskú, osvetovú, sprostredkovateľskú a podpornú činnosť pre vybratých príslušníkov právo presadzujúcich zložiek. OZ INNITOR chce pri napĺňaní svojich cieľov úzko spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy, s orgánmi samosprávy, s fyzickými a právnickými osobami.