OZ INNITOR je oprávnený v roku 2019 prijímať podiel z dane z príjmov za minulý rok. Nezabudnite pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane k 15. februáru 2019, v ktorom uvediete, že 2% z daní z príjmu PO a FO za účtovný rok 2017 poskytnete občianskemu združenie OZ INNITOR.

Budeme radi ak nás podporíte.

Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane

Ďalšie tlačivá

Údaje potrebné k vypísaniu tlačív:

OZ INNITOR je zapísaný v zozname oprávnených prijímateľov 2% z dane.