Strelnica Zohor

Podujatie:
Praktické zamestnanie : Nosenie a používanie krátkej strelnej zbrane v civilnom oblečení
Dátum a čas:
Dňa 9.6.2015 v čase od 17.00 - 19.00
Kto:
Len členovia OZ INNITOR.
Kde:
Strelnica Zohor : http://www.strelnicazohor.sk/najdete-nas.html
Výstroj a výzbroj:
- zbraň + min. 2 zásobníky,
- cca 100 nábojov,
- ochrana očí a uší,
- civilné oblečenie
Cena:
Strelnica : 0 €

Sprievodný program :
Reštaurácia a pečené rebierka v čase od 19.00 - 22.00 - POTREBUJEME OZNÁMIŤ účasť !
Účasť oznámte cez https://www.facebook.com/events/842855482451191 alebo na email: info@innitor.sk .
Cena: každý podľa konzumácie
Ďakujeme