Virtuálny Pamätník

Viktor 
nadstrážmajster
Koniec služby: 16. septembra 2010
End of Watch: 09/16/2010
Príčina: nehoda
Michal Lučko
Koniec služby: 6. februára 2010
End of Watch: 02/06/2010
Príčina: nehoda
Martin Kuzma
Koniec služby: 6. februára 2010
End of Watch: 02/06/2010
Príčina: nehoda
Michal Bartko
Koniec služby: 6. februára 2010
End of Watch: 02/06/2010
Príčina: nehoda
Róbert Vida
podplukovník
Koniec služby: 4. augusta 2008
End of Watch: 08/04/2008
Príčina: strelné poranenia
Tibor Bolech
ppor. in memoriam
Koniec služby: 4. november 2006
End of Watch: 11/04/2006
Príčina: bodné poranenia
Ľuboš Belák
podplukovník
Koniec služby: 19. januára 2006
End of Watch: 01/19/2006
Príčina: nehoda
Igor Scigeľ
kapitán
Koniec služby: 19. januára 2006
End of Watch: 01/19/2006
Príčina: nehoda
Vlastimil Čepičan
práporčík
Koniec služby: 19. januára 2006
End of Watch: 01/19/2006
Príčina: nehoda
Róbert Letko
nadpráporčík
Koniec služby: 19. januára 2006
End of Watch: 01/19/2006
Príčina: nehoda
Július Izsák
pplk. in memoriam
Koniec služby: 16. januára 2003
End of Watch: 01/16/2003
Príčina: strelné poranenia
Ján Palo
plukovník in memoriam
Koniec služby: 19. marca 2002
End of Watch: 03/19/2002
Príčina: strelné poranenia
Ľubomír Palacký
seržant
Koniec služby: 20. januára 1995
End of Watch: 01/20/1995
Príčina: strelné poranenia
Ladislav Nistor
seržant
Koniec služby: 20. januára 1995
End of Watch: 01/20/1995
Príčina: strelné poranenia
Milan Dobiáš
poručík
Koniec služby: 4. februára 1991
End of Watch : 02/04/1991
Príčina: bodné poranenia
Milan Černý
npor. in memoriam
Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia
František Sloboda
mjr. in memoriam
Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia
Milan Galbavý
ppor. in memoriam
Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia
Igor Jošt
ppor. in memoriam
Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia
Marián Zener
ppor. in memoriam
Koniec služby: 23. novembra 1991
End of Watch: 11/23/1991
Príčina: bodné poranenia
Share Button