• Prehliadka Múzea Petržalského opevnenia a ukážky psovodov

  Dňa 17.5.2014 sme pre našich členov a ich rodiny zorganizovali prehliadku bunkra B-S 4 Lány pri hraničnom priechode BERG. OZ INNITOR pre vás v spolupráci s MPO a kynológmi odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru pripravili ukážky práce psovodov, prehliadku vojakov v dobových uniformách, prehliadku dobových zbraní a vybavenia bunkrov československého opevnenia. B-S 4 Lány je autentické múzeum v útrobách bunkru z prevojnového obdobia s čiastočne zrekonštuovanou exteriérovou a interiérovou expozíciou. Týmto sa chceme poďakovať za spoluprácu, ústretovosť a vysokú odbornú spôsobilosť členov Múzea Petržalského opevnenia ako aj psovodov a ich zverencov z OKaH PPZ.

  https://www.facebook.com/pages/M%C3%BAzeum-Petr%C5%BEalsk%C3%A9ho-opevnenia/237600609625764?fref=ts http://mpo.sk/


 • Darovanie krvi 05.05.2014

  Aj touto cesto by sme chceli vyjadriť vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili na prvej dobrovoľníckej akcií darovania krvi, ktorá sa konala dňa 05.05. 2014 vo Fakultnej nemocnici, Nitra pod záštitou občianskeho združenia OZ INNITOR a komunity www.specialunits.skGaléria Darovanie krvi máj 2014 2 3 4 5 6 7


 • Odoslané žiadosti na ústredné orgány štátnej správy

  OZ INNITOR v zmysle „infozákona“ odoslalo ústredným orgánom štátnej správy ( MV SR, MF SR, MS SR, MO SR ) a stavovskej organizácii Mestských a obecných polícií SR žiadosti o zaslanie mien príslušníkov a zamestnancov, ktorí prišli o život pri výkone služby. Všetky oslovené organizácie okrem Stavovskej organizácie MP a OP nám zaslali zamietavé stanovisko.


 • Vitajte Welcome

  OZ INNITOR si kladie za úlohu vytvoriť formu vzdania holdu pre všetkých policajtov, mestských policajtov, príslušníkov Finančnej správy, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže ako aj policajtov Vojenskej polície, ktorí zahynuli pri výkone služby. Cieľom združenia je vytvorenie pietneho miesta s celoslovenským významom, kde by sa dôstojným spôsobom vzdával hold všetkým príslušníkom právo presadzujúcich zložiek, ktorí pri službe prišli o život. Cieľom OZ INNITOR je formou streleckého, taktického športového klubu zabezpečovať svojim členom a príslušníkom právo presadzujúcich zložiek dostupnosť k najnovším trendom a informáciám na úseku streleckej, taktickej, zdravotníckej a špeciálnej prípravy, poskytovaním a sprostredkovaním výcviku, zvyšovaním odborných a športových znalostí, poskytovaním prednášok, praktických školení, organizovaním súťaží, školení, kultúrno-spoločenských, športových a pietnych akcií.

  Welcome on our new page, you can read more about us in menu section.