• Category Archives Nezaradené
 • Francúzske teroristické útoky

  Na znak solidarity a na pamiatku obetí teroristických útokov vo Francúzsku sme boli aj my zapáliť sviečky pred francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave.

  Obeťami boli mimo iných aj príslušníci francúzskej národnej polície a príslušníčka Parížskej mestskej polície.

  Pri akciách na oslobodzovanie rukojemníkov boli zranený ďalší policajti. Týmto im želáme skoré uzdravenie.4895_n 8434_n


 • 5K Memorial Run/Walk – 5km Spomienkový Beh/Chôdza

  Občianske združenie INNITOR s mediálnou podporou MV SR, www.specialunits.sk, Central Europe Television, RDA Academy, , www.wileyx.sk hlavným sponzorom SOG – Tactical s.r.o., a partnerom MPO  a zdravotníckym zabezpečením z Academy of Emergency Medicine usporiadalo dňa 6. septembra Charitatívno-športové podujatie – spomienkový beh na tých príslušníkov právo presadzujúcich zložiek ( Polícia, Mestská polícia, ZVJS, Finančná správa, Vojenská polícia ), ktorí pri výkone služby prišli o život.

  Hlavným cieľom tohto prvého ročníka bolo dostať myšlienku OZ INNITOR do povedomia širšej verejnosti a začať tradíciu spomienkových behov.

  Prvého ročníka sa zúčastnilo viac ako 60 ľudí, z toho 49 priamo na bežeckej/chodeckej trati. Aj keď umiestnenie nebolo až také podstatné, prví traja bežci dostali hodnotné ceny od firmy SOG-TACTICAL s.r.o., poháre a víťaz aj putovný pohár. Všetci účastníci obdržali armband ( gumový náramok ) a najmenší účastníci aj diplom.

  Dúfame, že sme založili tradíciu, ďakujeme za účasť a podporu tejto myšlienky. V prípade, že nám chcete pomôcť pripraviť lepšie podujatie ozvite sa so spätnou väzbou, návrhmi a pripomienkami na náš email: info@innitor.sk


 • Odoslané žiadosti na ústredné orgány štátnej správy

  OZ INNITOR v zmysle „infozákona“ odoslalo ústredným orgánom štátnej správy ( MV SR, MF SR, MS SR, MO SR ) a stavovskej organizácii Mestských a obecných polícií SR žiadosti o zaslanie mien príslušníkov a zamestnancov, ktorí prišli o život pri výkone služby. Všetky oslovené organizácie okrem Stavovskej organizácie MP a OP nám zaslali zamietavé stanovisko.


 • Vitajte Welcome

  OZ INNITOR si kladie za úlohu vytvoriť formu vzdania holdu pre všetkých policajtov, mestských policajtov, príslušníkov Finančnej správy, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže ako aj policajtov Vojenskej polície, ktorí zahynuli pri výkone služby. Cieľom združenia je vytvorenie pietneho miesta s celoslovenským významom, kde by sa dôstojným spôsobom vzdával hold všetkým príslušníkom právo presadzujúcich zložiek, ktorí pri službe prišli o život. Cieľom OZ INNITOR je formou streleckého, taktického športového klubu zabezpečovať svojim členom a príslušníkom právo presadzujúcich zložiek dostupnosť k najnovším trendom a informáciám na úseku streleckej, taktickej, zdravotníckej a špeciálnej prípravy, poskytovaním a sprostredkovaním výcviku, zvyšovaním odborných a športových znalostí, poskytovaním prednášok, praktických školení, organizovaním súťaží, školení, kultúrno-spoločenských, športových a pietnych akcií.

  Welcome on our new page, you can read more about us in menu section.