• Category Archives Akcie
 • Základy vstupov do miestností vo dvojiciach

  Dňa 19. júla 2014 prebehlo vo Zvolene ištruktážne zamestnanie pre členov OZ INNITOR, ktorí sú príslušníkmi právo presadzujúcich zložiek. Témou bola základná manipulácia so zbraňou, druhý výstroje a výzbroje, základy vstupov do miestností vo dvojiciach, eliminácia hrozby. Zamestnania sa zúčastnili príslušníci PZ  vo svojom osobnom voľne a boli z nasledovných útvarov: OO PZ, PMJ, PPÚ, NaKA PPZ.


 • 5K Run

  Date: 09/06/2014
  Time: 14:00  to  19:00

  Charitatívno-športové podujatie

  Názov: 5K Run (Beh, chôdza, na 5 km)

  Typ: Charitatívno-športové podujatie pre všetkých, ktorí si chcú pripomenúť tých príslušníkov právo presadzujúcich zložiek, ktorí pri výkone svojho povolania prišli o život. Akcia je spojená so zbierkou na napĺňanie základných cieľov OZ, medzi ktorými je aj snaha o vybudovanie pamätníka.

  Kto sa môže zúčastniť : všetci bez rozdielu veku

  Podmienky : účastníci musia zdolať 5 km nenáročnú trať behom, chôdzou alebo na bicykli, najmenší účastníci môžu použiť kočíky J. Prvý traja účastníci dostanú vecné ceny, všetci dostanú náramok (armband) OZ INNITOR a deti aj diplom o účasti.

  Dátum a čas konania : 6. September 2014 – štart o 16.30 hod.

  Miesto konania : Múzeum Petržalského opevnenia, Viedenská cesta (pri hraničnom prechode Berg), Objekt B-S4, GPS: 48.122975,17.068885. Do dobehnutí okruhu bude k dispozícii občerstvenie a prehliadka Múzea.

  Registrácia : na mieste v čase od 14.00 do 16.00 hod.

  Cena: dobrovoľné vstupné – ? €

  Kontakt: predseda OZ, p. Zelinka

  Občerstvenie: Na mieste bude jednoduchý bufet, voda.

  Prihlasovanie: prostredníctvom facebookovej stránky: https://www.facebook.com/events/331410960355072/

  alebo

  priamo na email: info@innitor.sk

  alebo

  priamo tu hlasovaním.

  Zdravotnícka starostlivosť : zabezpečená zdravotníkmi z Academy of Emergency Medicine

  Partneri : www.specialunits.sk; Múzeum Petržalského opevnenia; Academy of Emergency Medicine; SHEruns;

  FAQ

  Sú povolené na trati kočíky ?

  Kočíky sú povolené. Žiadame Vás, že ak sa rozhodnete bežať s kočíkmi, postavte sa na koniec účastníkov behu, aby ste nezavadzali rýchlejším bežcom.

  Môžem aj kráčať ?

  Samozrejme ! 5KM Spomienkový beh je ako bežcov, tak aj pre chodcov.

  Môžu sa zúčastniť aj deti ?

  Áno. Kľudne zoberte aj svoje deti. Deti, ktoré dokážu dokončiť trasu samé, je potrebné registrovať. Deti v kočíkoch nie je potrebné registrovať. Každé zúčastnené dieťa dostane Diplom.

  Môžem zobrať aj svojho psa ?

  Áno môžete. V súlade s nariadením mestskej časti Petržalka je potrebné mať psa na vôdzke, s košíkom a postarať sa aj o znečistenie, ktoré prípadne spôsobí.

  Je k dispozícii aj kratšia trasa ?

  Nie je žiadna oficiálna kratšia trasa. 5 km môžete pohodlne dokončiť aj chôdzou.

  Je nejaký časový limit ?

  Nie, nie je časový limit. Ak chcete ale stihnúť vyhlásenie víťazov, snažte sa zvládnuť trasu do 45 minút J .

  Čo dostanem za svoje dobrovoľné vstupné ?

  Armband (náramok na ruku) s nápisom 5K Memorial Run www.innitor.sk, pol litrovú minerálku v cieli, občerstvenie počas behu na trati. Svojimi peniazmi prispejete na napĺňanie cieľov Občianskeho združenia OZ INNITOR, ktoré sú uvedené aj v stanovách združenia na www.innitor.sk


 • Medzirezortné cvičenie psovodov

  Dňa 14.5.2014 OZ INNITOR zorganizovalo v spolupráci s OKaH PPZ súčinnostné medzirezortné cvičenie medzi kynológmi Prezídia Policajného Zboru a kynológmi zo ZVJS ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Na danom cvičení si príslušníci OKaH PPZ natrénovali vyhľadávanie omamných a psychotropných látok ako aj tabaku a tabakových výrobkov v priestoroch väznice. Následne nám príslušníci ZVJS predstavili objekt, kde sú umiestnení odsúdení. Týmto sme získali lepšiu predstavu o tom, kde príslušníci ZVJS vykonávajú svoje zamestnanie. Mali sme možnosť prezrieť si tzv. samotky ako aj otvorené oddelenie v danom bloku ciel. V popoludňajších hodinách si psovodi ZVJS a OKaH PPZ trénovali obranu so psami v nevyužitom bloku ciel. Trénovali sa hlavne obrany proti útočníkovi v celách ako aj zadržanie páchateľa na úteku. Veríme, že dané cvičenie prinieslo nové poznatky a skúsenosti pre obe zúčastnené strany a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Taktiež by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným príslušníkom za ich čas a ochotu sa podieľať na danom cvičení..


 • Prehliadka Múzea Petržalského opevnenia a ukážky psovodov

  Dňa 17.5.2014 sme pre našich členov a ich rodiny zorganizovali prehliadku bunkra B-S 4 Lány pri hraničnom priechode BERG. OZ INNITOR pre vás v spolupráci s MPO a kynológmi odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru pripravili ukážky práce psovodov, prehliadku vojakov v dobových uniformách, prehliadku dobových zbraní a vybavenia bunkrov československého opevnenia. B-S 4 Lány je autentické múzeum v útrobách bunkru z prevojnového obdobia s čiastočne zrekonštuovanou exteriérovou a interiérovou expozíciou. Týmto sa chceme poďakovať za spoluprácu, ústretovosť a vysokú odbornú spôsobilosť členov Múzea Petržalského opevnenia ako aj psovodov a ich zverencov z OKaH PPZ.

  https://www.facebook.com/pages/M%C3%BAzeum-Petr%C5%BEalsk%C3%A9ho-opevnenia/237600609625764?fref=ts http://mpo.sk/


 • Darovanie krvi 05.05.2014

  Aj touto cesto by sme chceli vyjadriť vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili na prvej dobrovoľníckej akcií darovania krvi, ktorá sa konala dňa 05.05. 2014 vo Fakultnej nemocnici, Nitra pod záštitou občianskeho združenia OZ INNITOR a komunity www.specialunits.skGaléria Darovanie krvi máj 2014 2 3 4 5 6 7